news paper icon

ארכיון חדשות

חפץ דורש לקיים בדלתיים סגורות את הדיון על "תרגיל החקירה": "אעתור לבג"ץ"

[מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה:

נושאים: לבג"ץ", "אעתור, החקירה", "תרגיל, הדיון, סגורות, בדלתיים, לקיים, דורש, חפץ

מקור: https://www.ynet.co.il/news/article/rkrhzfqft

מאמרים קשורים