news paper icon

ארכיון חדשות

"פגיעה בחתן וכלה בחתונה שלהם זה קו בורדו": מי ניסה לחסל את ראש משפחת הפשע רגע לפני החופה?

הם היו בני טיפוחיו של שלום דומרני, עד שסימנו אותו כאויב שבגד בהם. העבריין בני שלמה גדל איתם ברחובות, והפך ליעד חיסול עבורם. בדרך לפסגת עולם הפשע, האחים אופיר ועמוס לביא בחרו להישאר כמעט אלמונים בעיני הציבור, אבל מבחינת המשטרה מדובר באחת ממשפחות הפשע האכזריות והחזקות שפועלות בישראל, שאנשיה לא חששו להוציא להורג סוכן משטרתי כשעלה החשד שהוא עבר צד. בשבוע שעבר, רגע לפני החופה של עמוס לביא, התפוצץ מטען חבלה שהרעיד את האולם ופצע גם את הכלה. וכשהקווים האדומים של עולם הפשע נחצים, במשטרה יודעים שנקמה היא רק שאלה של זמן [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה:

נושאים: הפשע, רגע, לביא, עולם, גדל, איתם, ברחובות, והפך, ליעד, חיסול, עבורם, בדרך, זמן, לפסגת, האחים, אופיר, ועמוס, בחרו, להישאר, שלמה, העבריין, בהם, שבגד, וכלה, בחתונה, שלהם, בורדו", ניסה, לחסל, ראש, כמעט, משפחת, היו, טיפוחיו, שלום, דומרני, שסימנו, כאויב, החופה?, בחתן, אלמונים, הציבור, שעבר, החופה, עמוס, התפוצץ, מטען, חבלה, שהרעיד, האולם, בשבוע, ופצע, וכשהקווים, האדומים, נחצים, במשטרה, יודעים, שנקמה, שאלה, הכלה, בעיני, עבר, החשד, מבחינת, המשטרה, מדובר, באחת, ממשפחות, האכזריות, והחזקות, שהוא, שפועלות, שאנשיה, חששו, להוציא, להורג, סוכן, משטרתי, כשעלה, בישראל, "פגיעה

מקור: https://www.ynet.co.il/news/article/r1vqvwant

מאמרים קשורים