news paper icon

ארכיון חדשות

דגש על סייבר ושיטות ניהול של היי-טק: המהפכה של ראש המוסד

מאז כניסתו לתפקיד ראש המוסד, מוביל דדי ברנע מהפכה הכוללת סגירת יחידות, איחוד אגפים ועדכון שיטות עבודה - מהמערך הטכנולוגי עד הפעלת הסוכנים. את מקומם של בכירים שנאלצו או בחרו לפרוש תפסו יוצאי המוסד שגויסו מחדש. צמרת הארגון בהווה ובעבר נחלקת בין מצדדי המהלך ("השינוי כבר הוכיח את עצמו בכמה מבצעים מאוד מוצלחים") לבין מתנגדיו ("דדי יצר מבנה פיקודי בלתי אפשרי. הוא מנסה להמציא את הגלגל"). דבר אחד לא השתנה: "בנושא הגרעין האיראני, אי-אפשר להכניס בין כהן לברנע סיכה" [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה:

נושאים: המוסד, ראש, סיכה", שיטות, עבודה, מהמערך, הטכנולוגי, הפעלת, הסוכנים, מקומם, בכירים, שנאלצו, בחרו, לפרוש, תפסו, יוצאי, ועדכון, אגפים, איחוד, יחידות, סגירת, הכוללת, מהפכה, ברנע, דדי, מוביל, לתפקיד, כניסתו, מאז, המהפכה, היי-טק, ניהול, ושיטות, שגויסו, סייבר, מחדש, הארגון, בלתי, אפשרי, מנסה, להמציא, הגלגל"), דבר, פיקודי, השתנה, הגרעין, האיראני, אי-אפשר, להכניס, כהן, לברנע, "בנושא, צמרת, מבנה, ("דדי, בהווה, ובעבר, נחלקת, מצדדי, המהלך, ("השינוי, יצר, הוכיח, בכמה, מבצעים, מאוד, מוצלחים"), לבין, מתנגדיו, עצמו, דגש

מקור: https://www.ynet.co.il/news/article/bjvjj6p2f

מאמרים קשורים