news paper icon

ארכיון חדשות

עיריית ירושלים דורשת להרוס את המסגד עם "כיפת הזהב החדשה"

כמה שנים אחרי שלמסגד בבית צפאפא נוספה הכיפה שדומה לזו המוכרת מהר הבית, קיבלה העירייה את הדרישה של ארגוני ימין לבקש צו הריסה למתחם כולו. יוזמי הפנייה: "הכיפה נועדה להיות מוקד נוסף של אלימות". בשכונה כועסים [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה:

נושאים: כועסים, מהר, המוכרת, לזו, שדומה, הכיפה, נוספה, צפאפא, הבית, שלמסגד, כמה, החדשה", הזהב, "כיפת, המסגד, להרוס, דורשת, שנים, ירושלים, קיבלה, הדרישה, בשכונה, אלימות", נוסף, מוקד, להיות, נועדה, "הכיפה, העירייה, הפנייה, כולו, למתחם, הריסה, לבקש, ימין, ארגוני, יוזמי, עיריית

מקור: https://www.ynet.co.il/news/article/hkybfc0hk

מאמרים קשורים