news paper icon

ארכיון חדשות

סגן נ' שירה בשוגג בחבריו הקצינים: "חשתי סיכון, הייתי בטוח שהם מחבלים"

כשהוא נתמך במפקדיו מאגוז, הצליח הקצין שגרם למותם של אופק אהרון ואיתמר אלחרר להשתתף באחת ההלוויות, והוא צפוי להיחקר במצ"ח בימים הקרובים. לפי החשד, הקצינים יצאו לתפוס גנבים על דעת עצמם ומבלי שהוסמכו והוכשרו לכך. הערכה: יינקטו צעדים פיקודיים נגד גורמים ביחידה [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה:

נושאים: הקצינים, ביחידה, להשתתף, אלחרר, ואיתמר, אהרון, אופק, למותם, שגרם, הקצין, הצליח, מאגוז, במפקדיו, נתמך, כשהוא, מחבלים", שהם, בטוח, סיכון, "חשתי, בחבריו, בשוגג, באחת, שירה, ההלוויות, צפוי, גורמים, פיקודיים, צעדים, יינקטו, הערכה, לכך, והוכשרו, שהוסמכו, ומבלי, והוא, עצמם, גנבים, לתפוס, יצאו, החשד, לפי, הקרובים, בימים, במצ"ח, להיחקר, דעת, סגן

מקור: https://www.ynet.co.il/news/article/by8cbtc2y

מאמרים קשורים