news paper icon

ארכיון חדשות

ביום ראשון: הממשלה תאשר את הקמת ועדת החקירה לפרשת הצוללות

בתום הדיונים בין בנט ושרי המשפטים, הביטחון והחוץ, הוחלט לקדם את היוזמה של גנץ ולהעלות אותה להצבעה בממשלה. בצמרת הממשלה ההחלטה התקבלה כבר לפני כמה חודשים, אך הוסכם לאשרה רק לאחר העברת התקציב. גנץ: "מהלך הכרחי לשמירה על ביטחון ישראל". לפיד: "הבטחנו - וקיימנו" [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה:

נושאים: הממשלה, גנץ, וקיימנו", היוזמה, לקדם, הוחלט, והחוץ, הביטחון, המשפטים, ושרי, בנט, הדיונים, הצוללות, לפרשת, החקירה, ועדת, הקמת, תאשר, בתום, ראשון, ולהעלות, להצבעה, "הבטחנו, לפיד, ישראל", ביטחון, לשמירה, הכרחי, "מהלך, התקציב, אותה, העברת, הוסכם, חודשים, כמה, התקבלה, ההחלטה, בצמרת, בממשלה, לאשרה, ביום

מקור: https://www.ynet.co.il/news/article/sjf5k0a3y

מאמרים קשורים