news paper icon

ארכיון חדשות

המלכה התאבלה לבד, אצל ג'ונסון חגגו עם DJ: ר"מ בריטניה ממשיך להסתבך

פרשת "פרטי-גייט" מסתעפת: אחרי שהתנצל על מסיבה שבה השתתף בדאונינג 10 בסגר הראשון בממלכה, לשכת ג'ונסון התנצלה בפני המלכה על שתי מסיבות שערכו עובדיה ערב הלוויית בעלה, הנסיך פיליפ – בניגוד להגבלות שבגינן היא ישבה בטקס המצומצם אשתקד לבדה. היה זה מחזה שהפך לסמל ההקרבה של הבריטים במגפה. הלחץ על רה"מ לפרוש נמשך: "הדבר הנכון, למדינה ולמפלגה" [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה:

נושאים: המלכה, ג'ונסון, מסיבות, שתי, בפני, התנצלה, לשכת, בממלכה, הראשון, בסגר, בדאונינג, השתתף, שבה, שערכו, מסיבה, מסתעפת, "פרטי-גייט", פרשת, להסתבך, ממשיך, בריטניה, ר"מ, חגגו, אצל, לבד, שהתנצל, התאבלה, עובדיה, הלוויית, למדינה, הנכון, "הדבר, נמשך, לפרוש, רה"מ, הלחץ, במגפה, הבריטים, ההקרבה, לסמל, ערב, שהפך, לבדה, אשתקד, המצומצם, בטקס, ישבה, שבגינן, להגבלות, בניגוד, פיליפ, הנסיך, בעלה, מחזה, ולמפלגה"

מקור: https://www.ynet.co.il/news/article/h1sqy4ktk

מאמרים קשורים