news paper icon

ארכיון חדשות

מפגש האימה של הילדות עם חזירת בר בחיפה: "לא נחזור לגן המשחקים"

יום אחרי שחיית הפרא התקרבה לשלוש ילדות בנות 11, מפגש שהסתיים באכילת תיק עם משלוח מנות, בגדים ומברשת שיניים, סיפרו שתיים מהן לאולפן ynet על הטראומה שחוו: "זה היה מאוד מפחיד, צריך להרחיק את החזירים" [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה:

נושאים: מפגש, שהסתיים, בנות, ילדות, לשלוש, התקרבה, הפרא, באכילת, שחיית, המשחקים", לגן, נחזור, בחיפה, חזירת, הילדות, יום, האימה, תיק, מנות, להרחיק, צריך, מפחיד, מאוד, "זה, שחוו, משלוח, הטראומה, מהן, שתיים, סיפרו, שיניים, ומברשת, בגדים, לאולפן, החזירים"

מקור: https://www.ynet.co.il/news/article/hkqqzogfc

מאמרים קשורים