news paper icon

ארכיון חדשות

קייב: "לא נוותר על גבולות במו"מ". ניצולים בתיאטרון: "הטייס שהפציץ – מפלצת"

התקדמות במו"מ? אוקראינה מצהירה שלא תוותר על גבולותיה המקוריים, הכוללים את קרים וחבל המורדים במזרח, הקרמלין טוען: "משקיעים מאמץ אדיר בשיחות, באים עם נכונות גבוהה יותר מהצד השני". איתות מסין? "תומכים באוקראינה, כלכלית ופוליטית". ביידן ישוחח עם שי ג'ינפינג. במריופול מחפשים ניצולים בתיאטרון שהופצץ, למרות הסימון למטוסים שיש שם ילדים: "130 חולצו עד כה". תיעוד מהעיר הנצורה: טילים במארב על טנק רוסי, וחייל בורח [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה:

נושאים: ניצולים, בתיאטרון, בורח, נכונות, באים, בשיחות, אדיר, מאמץ, "משקיעים, טוען, הקרמלין, במזרח, המורדים, וחבל, קרים, הכוללים, המקוריים, גבולותיה, תוותר, מצהירה, אוקראינה, במו"מ?, התקדמות, מפלצת", שהפציץ, "הטייס, במו"מ", גבולות, גבוהה, נוותר, מהצד, איתות, וחייל, רוסי, טנק, במארב, טילים, הנצורה, מהעיר, תיעוד, כה", חולצו, ילדים, שיש, השני", למטוסים, למרות, שהופצץ, מחפשים, במריופול, ג'ינפינג, ישוחח, ביידן, ופוליטית", כלכלית, באוקראינה, "תומכים, מסין?, הסימון, קייב

מקור: https://www.ynet.co.il/news/article/h1ixeqxgq

מאמרים קשורים