news paper icon

ארכיון חדשות

היום שבו נהפכתי מאישה מנומסת לפרא אדם

לפני שעברתי לגרמניה, החשבתי את עצמי לבחורה בעלת גינונים ונימוסים אירופיים כמעט ■ בן זוגי קיבל על עצמו את תפקיד המחנך: "את מפריעה לזוג הזה לעבור"; "את חוסמת את המדרכה עם העגלה"; "תני להם לצאת קודם, ואז תיכנסי לרכבת" [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: themarker.com

קטגוריה: גרמניה

נושאים: "את, בעלת, שבו, גינונים, ונימוסים, אירופיים, זוגי, כמעט, לבחורה, עצמי, מנומסת, מאישה, נהפכתי, לפרא, אדם, החשבתי, לגרמניה, שעברתי, קיבל, עצמו, להם, "תני, לצאת, קודם, לרכבת", תיכנסי, ואז, העגלה";, המדרכה, המחנך, תפקיד, מפריעה, לזוג, חוסמת, לעבור";, הזה

מקור: https://www.themarker.com/markerweek/1.4801991

מאמרים קשורים