news paper icon

ארכיון חדשות

ח"כ מוזס התפרץ על הרפורמים: "תעשו בר מצווה לכלבים"

במהלך דיון על ניהול רחבת הכותל התפרץ הח"כ מיהדות התורה לעבר חברות כנסת והטיח בהן: "תתביישו! מה לכן ולכותל?". בהמשך כינה את נשות הכותל "ליצניות" וצעק על נציגי הרפורמים: "תביאו את הכלבים לכותל לבר מצווה" [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה: המערכת הפוליטית

נושאים: התפרץ, הרפורמים, הכותל, מצווה", לעבר, התורה, מיהדות, הח"כ, רחבת, ניהול, דיון, במהלך, לכלבים", מצווה, "תעשו, חברות, מוזס, כנסת, בהן, "תתביישו!, לכן, ולכותל?", בהמשך, כינה, נשות, "ליצניות", וצעק, נציגי, "תביאו, הכלבים, לכותל, לבר, והטיח, ח"כ

מקור: https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5112027,00.html

מאמרים קשורים