news paper icon

ארכיון חדשות

ועדת הכספים דורשת הגדלה קבועה של מס ההכנסה השלילי; האוצר: "אין לזה כסף"

במסגרת חוק ההסדרים, דנה הוועדה בהגדלת המענקים ובהשוואתם בין גברים ונשים; עוד הוצע כי למעגל הזכאים יצטרפו מי שמקבלים פנסיה נמוכה וממשיכים לעבוד ■ יו"ר הוועדה גפני: "מדינת ישראל רוצה לצמצם ככל הניתן את הפערים בחברה" [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: themarker.com

קטגוריה: משרד האוצר

נושאים: הוועדה, ההסדרים, חוק, במסגרת, דנה, ועדת, ובהשוואתם, המענקים, בהגדלת, כסף", לזה, הגדלה, דורשת, הכספים, קבועה, ההכנסה, "אין, האוצר, השלילי;, גברים, ונשים;, ישראל, "מדינת, גפני, לצמצם, ככל, בחברה", הפערים, הניתן, יו"ר, לעבוד, הזכאים, למעגל, הוצע, יצטרפו, שמקבלים, וממשיכים, נמוכה, פנסיה

מקור: https://www.themarker.com/news/politics/1.5847337

מאמרים קשורים