news paper icon

ארכיון חדשות: שפינוזה

גרף חולי קורונה בארץ

גרף חולי קורונה בארץ והדבקות חדשות ראו מסמך מלא כאן - עם פירוט החולים

גרף השוואה בהדבקות בין מדינותמאמרים בנושא שפינוזה

משה חי או מת

האם ייתכן שמשה, הנחשב בדרך כלל במסורת היהודית למחבר התורה, סיפר בעצמו על מותו שלו בשמונת הפסוקים האחרונים בתורה? את תהיותיו של רבי אברהם אבן עזרא בדבר הפסוקים האלה נטל ברוך שפינוזה במאה ה-17 וטען בספרו "מאמר תיאולוגי מדיני" שיש לשלול ממשה לא רק את כתיבת הפסוקים הבודדים שהזכיר ראב"ע אלא את חיבור התורה כולה

[ haaretz.co.il ] ספרים,

"בעיית שפינוזה": שפינוזה 
על הספה


מה שמעניין בספר הזה סיפר ארווין יאלום בספרים קודמים. אפשר לסלוח לו שהוא ממחזר חומרים מספר לספר, אבל לא כשהוא משכתב אותם רעיונות בהפרש של כמה עמודים

[ haaretz.co.il ]

חדש בעם הספר: "אחרים"

הכרך ה-27 בסדרת "עם הספר" נקרא "אחרים", ומוקדש לשני פילוסופים יהודים כופרים: ברוך שפינוזה ושלמה מימון, שהשפיעו על המחשבה המודרנית

[ ynet.co.il ] עם הספר,
עמוד הבא ...