news paper icon

ארכיון חדשות

המדריך למשקיע האג"ח הישראלי בעת הזו: התלבטויות ופתרונות בצידן

המדריך למשקיע הישראלי בעת הזו: לאן הולכת הריבית בארה"ב, ולאן הריבית בארץ? האם כדאי לרכוש אג"ח קונצרניות בישראל, ואם כן, אילו? כיצד הציפיות האינפלציוניות יכולות לשרת אותנו כמשקיעים? וגם: מהו כיוון הדולר כלפי השקל? [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: globes.co.il

קטגוריה: אג"ח ארה"ב

נושאים: המדריך, הזו, הריבית, בעת, הישראלי, למשקיע, בארה"ב, האם, ולאן, כדאי, בארץ?, לאן, הולכת, האג"ח, התלבטויות, ופתרונות, בצידן, לרכוש, אג"ח, וגם, כמשקיעים?, מהו, כיוון, השקל?, כלפי, הדולר, אותנו, לשרת, ואם, בישראל, קונצרניות, אילו?, כיצד, יכולות, האינפלציוניות, הציפיות

מקור:

מאמרים קשורים